سرور اختصاصی از ایتالیا میلان و مارکه  - هلند امستردام - کیفیت فوقالعاده شبکه و پینگ پایین 

Netherland --Amesterdam 

DC : Ecatel
Full Warez Server
CPU: Intel Xeon E3-1270v3
Ram : 32 G DDR3 ECC
HDD : 2 * 3TB Sata3 6Gb/s Enterprise 
40 Free IP
33 TB BW
Pure 1GB UPlink Port - 100% dedicated
ماهانه 469000 تومان

--------------------------------------

امکان اضافه کردن انواع هارد و ای پی و پهنای باند هست لطفا با فروش در تماس باشید 

 جهت خرید در تماس باشد Italy Milan - Marco

DC : Seflow S.n.c. Di Marco Brame
CPU : Xeon E3 1230 3,2Ghz
RAM : 8GB DDR3 ECC
240 SSD Hard Drive or 1TB Sata3 6Gb/s Interprise or 300GB SAS
1 IP
20TB BW
1Gb Dedicated uplink port
DDoS Protection 500 Mbps ~ 50,000 PPS
up to 4 drive avalable
ماهانه 225000 تومان
--------------------------------------
Add on 
16GB DDR3( + €5.00 EUR)
32GB DDR3( + €10.00 EUR

Hardware Raid 10 Euro/m

240GB SSD( + €5.00 EUR)
146GB SAS( + €5.00 EUR)
2000GB sATA( + €5.00 EUR)

4000GB sATA( + €15.00 EUR)

2 IPs( + €2.00 EUR)
5 IPs - /29 Private Vlan( + €10.00 EUR)
13 IP - /28 Private vlan( + €25.00 EUR)
29 IP - /27 Private vlan( + €50.00 EUR)

cPanel/WHM (CentOS/CloudLinux Only)( + €25.00 EUR)
Plesk 12 Web Admin Edition( + €2.00 EUR)
Plesk 12 Web APP Edition( + €3.00 EUR)
Plesk 12 Web PRO Edition( + €4.00 EUR)
Plesk 12 Web Host Edition( + €21.00 EUR)


 جهت خرید در تماس باشد 

باتشکر مدیریت ویپیاس گروپ

www.VPSi.it

www.vpsgroups.COM

—————————————————-

 

 کانالتلگرامما : https://telegram.me/vpsgroupsinc

 Telegram: @vpsgroups

ایدییاهو : vpsgroups_co

https://www.facebook.com/vpsgroups

Twitter: @VPSGroups

https://www.linkedin.com/in/vpsgroups

پشتیبانی: sales@vpsgroups.com

(Viber)شمارهتماسشرکتووایبر

+1-720-386-1870

ارسالپیامکوتاهپشتیبانی : 30007006000080

سامانه پیام کوتاه : 50002130010133Tuesday, January 26, 2016« برگشت