فضای بک آپ و ذخیره سازی بسیار امن اطلاعات [Storage Box Hetzner]

قیمت استثنایی - فروش ویژه
 • BX10

  تومان65,000/mo
  سفارش دهید
  • Available storage 100GB
  • FTP,FTPS,SFTP,SCP YES
  • Traffic Usage inclusive 1TB
  • 10 Concurrent connections per account
  • 2 Snapshots
  • Samba/CIFS,HTTPS,WebDAV included
  • Manage with App Sure
  • Useable as network drive Possible
  • شامل Admin Control Panel
  • Storage location Germany
 • BX20

  تومان29,990/mo
  سفارش دهید
  • Available storage 500GB
  • FTP,FTPS,SFTP,SCP YES
  • Traffic Usage inclusive 2TB
  • 10 Concurrent connections per account
  • 4 Snapshots
  • Samba/CIFS,HTTPS,WebDAV included
  • Manage with App Sure
  • Useable as network drive Possible
  • شامل Admin Control Panel
  • Storage location Germany
 • BX30

  تومان44,900/mo
  خارج از دسترس
  • Available storage 1TB
  • FTP,FTPS,SFTP,SCP YES
  • Traffic Usage inclusive 5TB
  • 10 Concurrent connections per account
  • 6 Snapshots
  • Samba/CIFS,HTTPS,WebDAV included
  • Manage with App Sure
  • Useable as network drive Possible
  • شامل Admin Control Panel
  • Storage location Germany
 • BX40

  تومان55,900/mo
  سفارش دهید
  • Available storage 2TB
  • FTP,FTPS,SFTP,SCP YES
  • Traffic Usage inclusive 10TB
  • 10 Concurrent connections per account
  • 8 Snapshots
  • Samba/CIFS,HTTPS,WebDAV included
  • Manage with App Sure
  • Useable as network drive Possible
  • شامل Admin Control Panel
  • Storage location Germany
 • BX50

  تومان110,000/mo
  سفارش دهید
  • Available storage 5TB
  • FTP,FTPS,SFTP,SCP YES
  • Traffic Usage inclusive 15TB
  • 10 Concurrent connections per account
  • 10 Snapshots
  • Samba/CIFS,HTTPS,WebDAV included
  • Manage with App Sure
  • Useable as network drive Possible
  • شامل Admin Control Panel
  • Storage location Germany
 • BX60

  تومان196,990/mo
  سفارش دهید
  • Available storage 10TB
  • FTP,FTPS,SFTP,SCP YES
  • Traffic Usage inclusive 20TB
  • 10 Concurrent connections per account
  • 12 Snapshots
  • Samba/CIFS,HTTPS,WebDAV included
  • Manage with App Sure
  • Useable as network drive Possible
  • شامل Admin Control Panel
  • Storage location Germany
همراه با هر پلن میباشد
 • Storage Box Hetzner
 • 24/7 Free Email Support