یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VM-NL || Eactel-Amsterdam Custom


CPU: Intel Xeon E3-1270v3 Sandy Bridge 3.4 GHz
HDD:Enterprise SATA3 6GB/s
SSD:Samsung Pro
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.5
منابع انتخابی :مشاهده لیست کامل قیمت
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel-Amsterdam-Netherland
Test IP: 89.248.160.1
دمو کنترل پانل VDS رایگان :VMWare Web Client
بک آپ سرور مجازی :روزانه
اطلاعات بیشتر:تست سرعت
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان49,998
قیمت 3 ماه - تومان48,333
قیمت 6 ماه - تومان45,000
AMS-2 || VPS Netherlands 768M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 768MB DDR3
Disk Space: 35GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel

قیمت ماهیانه - تومان51,999
قیمت 3 ماه - تومان50,666
قیمت 6 ماه - تومان51,000
AMS-3 || VPS Netherlands 1024M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 1024MB DDR3
Disk Space: 45GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان59,999
قیمت 3 ماه - تومان56,666
قیمت 6 ماه - تومان56,000
AMS-4 || VPS Netherlands 2048M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 2048MB DDR3
Disk Space: 60GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان89,999
قیمت 3 ماه - تومان88,666
قیمت 6 ماه - تومان88,667
AMS-5 || VPS Netherlands 3079M RAM
CPU: 2Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 3079MB DDR3
Disk Space: 80GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان109,999
قیمت 3 ماه - تومان108,000
قیمت 6 ماه - تومان108,333
AMS-6 || VPS Netherlands 4096M RAM
CPU: 2Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 4096MB DDR3
Disk Space: 100GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان139,999
قیمت 3 ماه - تومان138,666
قیمت 6 ماه - تومان138,667
AMS-7 || VPS Netherlands 6144M RAM
CPU: 3Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 6144MB DDR3
Disk Space: 130GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان199,999
قیمت 3 ماه - تومان197,333
قیمت 6 ماه - تومان195,333